18 / 05

Informace a podmínky znovuotevření kurzů od 25.5.2020

Taneční škola Swing Busters opět otevře taneční kurzy v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o zmírnění opatření kvůli epidemii COVID-19. Situace se mění a nadále se měnit může, tedy i s tímto zřetelem je nutné s případnými dalšími změnami počítat.

V návaznosti na daná rozhodnutí o zmírnění opatření:

 • Dokončíme chybějící taneční lekce z jarního čtvrtletí (4-5 lekcí).
 • Vzhledem k finanční situaci si nemůžeme dovolit zároveň plošné vratky v případě neúčasti studenta na lekcích.
 • Otevřené lekce (open class) – Jazz Vocab, Swing Basics – a praktika jsou zrušeny. Na kurz Jógy je potřeba se dopředu registrovat na zbylých 5 lekcí – pakliže nemáte kurz již předplacen – (registraci prosím proveďte zasláním e-mailu na info@swingbusters.cz, cena minikurzu je 750 Kč, po potvrzení registrace zaplaťte prosím převodem na účet).
 • V případě, že máte informace o tom, že jste se mohli setkat s nakaženou osobou, moc prosíme, abyste na lekce nechodili. Stejně tak nechoďte, pokud na sobě pozorujete jakékoli příznaky nemoci (a to nejen COVID-19) – např. zvýšená teplota, rýma, kašel, únava atp. – v tom případě nám to dejte neprodleně vědět (stejně tak v případě když budete pozitivně testováni). Účastníci lekcí při první návštěvě kurzů podepíší na místě čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které bude k dispozici u vstupu a odevzdají ho lektorům před začátkem lekce. Lektoři mají právo vás požádat o opuštění prostor, pokud máte zřejmé příznaky onemocnění.
 • Lekce budou probíhat za zvýšených hygienických opatření:
  • Nebude možnost využívat kuchyňku, šatny a sprchy. Toalety využít lze.
  • Na lekce přijďte již převlečení, svrchní oblečení a obuv odložte na určené místo. V případě jógy je vhodné si přinést vlastní podložku. Případně zapůjčené podložky budou před a po použití dezinfikovány.
  • Mezi lekcemi bude vždy 15 min. pauza k dostatečnému vyvětrání prostor, lekce se kvůli tomu nepatrně zkrátí. Přesné časy začátku a konce lekcí budou zveřejněny na webu www.swingbusters.cz (viz níže). Choďte prosím včas.
  • Při střídání skupin se budeme vždy snažit zamezit jejich promíchání. Lektoři pustí do sálu novou skupinu po vypustění té předcházející. Během čekání před sálem dodržujte prosím rozestupy.
  • Studenti si vždy při vstupu do tanečního studia / sálu stejně tak při odchodu ze studia umyjí či vydezinfikují ruce.
  • Nošení roušek a ochranných pomůcek během lekce je doporučeno. Před vstupem do tanečních sálů se prosím řiďte obecným nařízením o nošení roušek.
  • Na lekcích budou vždy k dispozici dezinfekční prostředky a mýdlo.
  • Rotování na lekcích je dobrovolné a na domluvě s lektory a ostatními kurzisty. Je možné, že se v lekcích budeme věnovat převážně sólovému tancování.
  • Lektoři vždy mezi lekcemi vyvětrají a vydezinfikují prostory na tzv. Touch pointech (kliky, zvonek, zábradlí apod.)V případě, že se mezi námi vyskytne koronavirus, zvážíme okamžité ukončení všech kurzů.
 • Tančírny a otevřené lekce (open class) prozatím probíhat nebudou, nicméně věříme, že v blízké době budou opět umožněny.
 • ABC lekce 9.-20.6. se přesouvají na jeviště divadla Rokoko, vstupuje se služebním vchodem z pasáže Rokoko (vedle Costa Coffee a naproti obchodu s hlavolamy) – https://goo.gl/maps/r8s2He7kZP4Hjw3eA, 27.5. platí lekce v divadle ABC 

Předem děkujeme za přísné dodržování těchto podmínek, chráníme všichni sebe navzájem.
V Praze dne 14.5.2020

Tyto informace k tisku najdete zde.

Rozvrh bude vypadat takto: