23 / 03

Změna plánu, rušíme lekce.

Milí swingaři,

postupem času vzniklo více faktorů, které nás přiměly změnit bojový plán ohledně dokončení podzimních kurzů:

  • Celková situace ohledně koronaviru a její nepředvídatelný vývoj způsobily, že nejpravděpodobněji nebude možné dojet kurzy před začátkem léta (všechny naše kurzy jsou větší než 10 účastníků).
  • Změnil se stav některých lektorů (radostné rodinné důvody, přeorientování se na jinou činnost atp.)
  • Nemáme k dispozici již všechny nasmlouvané prostory, protože některé, stejně jako nás, zasáhla současná situace a nemohou fungovat dále.
  • Ztrácí se nám kontinuita odučených lekcí.
  • Máme stále otevřený závazek vůči vám v podobě doučení kurzů, který nemůžeme bez neustálého dalšího odsouvání naplnit.

Rozhodli jsme se proto pro zrušení podzimních kurzů a pro vrácení peněz všem, kteří o to do 5.4. 2021 požádají skrz níže uvedený formulář,

ALE…
Finanční situace SB není dobrá. Srazili jsme chod společnosti jen na základní administrativu, ale i tak jsme již zavedená společnost a máme náklady, které je třeba pokrýt.  Loni jsme pro vás spustili nový registrační systém, představili jsme nový web, chtěli jsme pro vás být lepší i v jiných ohledech, to s sebou neslo náklady.

Chceme požádat všechny, kteří chtějí SB pomoci, aby zvážili vratku či její výši.

Prosíme všechny kurzisty, aby nám vyplnili tento formulář nejpozději do 5.4. 2021.
Následně budeme vratky hromadně procesovat.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou pomoci SB ponecháním nebo částečným ponecháním vratky.

Jakmile to uvolňování a situace dovolí, začneme realizovat jednotlivé aktivity, které budou pro daný stupeň vhodné.
Sledujte náš FB a webovky.
Buďte zdraví vy i všichni kolem vás. :)
Vaši SB